30
березня

АСАМБЛЕЯ УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ ПЛАТФОРМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА «УКРАЇНА-ЄС»

Автор: Клуб економістів
5686 0 0 0
АСАМБЛЕЯ УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ ПЛАТФОРМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА «УКРАЇНА-ЄС»

АСАМБЛЕЯ УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ ПЛАТФОРМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА «УКРАЇНА-ЄС»

 

         У четвер, 23 березня 2017 року відбулася асамблея Української сторони Платформи громадянського суспільства «Україна-ЄС» (УС ПГС - http://eu-ua-csp.org.ua/what-is-eu-ua-csp/), під час якої представники організацій громадянського суспільства обговорювали те, що було зроблено за попередній період, подальші пріоритети та потреби участі громадськості з точки зору різних стейкхолдерів, проблеми інституційної спроможності громадянського суспільства у  діалозі з владою щодо процесу імплементації Угоди про асоціацію України з Європейським союзом.

 

         Клуб економістів як організація, що входить до  УС ПГС, робочої групи 3 «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво», в особі президента Наталії Гаращенко, також взяв участь в роботі Асамблеї. 

         Більшість доповідачів акцентували особливу увагу  на необхідності посилення експертно-аналітичного забезпечення проведення реформ – законотворчої діяльності, роботи з впровадження програм і планів.  Обговорення показало, що у влади є запит на надання експертизи учасниками громадянського суспільства,  представниками аналітичної і наукової спільноти.  Для того, щоб експертна спільнота могла ефективно співпрацювати з владою, необхідно удосконалити процес взаємодії, можливо, шляхом впровадження регламентів та стандартів щодо пошуку, відбору, залучення експертів,  надання висновків та рекомендацій, проведення експертних обговорень, дискусій, спільного напрацювання рішень, правил  комунікації і діалогу зі стейкхолдерами, який має супроводжувати такий процес.   

         Зокрема,  Віце-прем'єр міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції  І. Климпуш-Цинцадзе зазначила: "Ми гостро відчуваємо інституційну слабкість органів влади, відповідальних за імплементацію Угоди про асоціацію, брак кваліфікованих кадрів для того, щоб зробити процес євроінтеграції більш потужним та ефективним, відсутність єдності та міжвідомчої координації..."

Посол ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі: "Громадянське суспільство повинно бути більш якісно поінформовано та більш глибоко залучено до всіх процесів та процедур, пов'язаних із реалізацією євроінтеграційних реформ в Україні. Про переваги євроінтеграції  потрібно поширювати інформацію якомога зрозумілішою для пересічного громадянина мовою, прагнути, щоб ця інформація була корисною та практичною. Потрібно постійно моделювати та прогнозувати соціально-економічні наслідки від запровадження того чи іншого рішення". Пан Посол також запросив представників громадянського суспільства надати  пропозиції щодо розвитку інструментів впливовості,   запропонувати методологію взаємодії громадянського суспільства  і влади.

  Співголова Платформи громадянського суспільства Україна - ЄС Альфредас Йонушка наголосив на тому, що «необхідно якомога скоріше створити Дорадчу експертну групу, учасники якої мають бути безпосередньо залучені до процесу опрацювання та підготовки всіх необхідних для імплементації Угоди про асоціацію нормативно-правових актів»

 

 
  Фото Vladimir Peker.


Тетяна Тимошенко, координатор Робочої групи 3  УС ПГС, презентуючи, що було зроблено учасниками за рік діяльності та які її пріоритети на наступний рік зазначила, що і група, і    Українська Сторона Платформи громадянського суспільства в цілому має потенціал, щоб у співпраці із іншими органами Асоціації надати  експертну підтримку в процесі розробки необхідних нормативно-правових актів, поширити інформацію через представництва громадських організацій на регіональному рівні, забезпечити зворотній зв'язок (реакцію) на розроблені проекти рішень від реального сектора (кінцевих отримувачів  та споживачів таких рішень). 

        

         Під час тематичної дискусії «Виконання Угоди про ПВЗВТ: оцінка першого року» виступив Жоселін Гіттон - перший секретар, Торгово-економічний відділ Представництва ЄС в Україні, який акцентував увагу на тому, що серед європейських бізнесменів існує запит та інтерес до українського ринку, але іноземні компанії потребують більш прозорих та зрозумілих правил та гарантій.

         Від представника Антимонопольного комітету України Сергія Лахно (Директор Департаменту конкурентної політики АМКУ) почули інформацію про заплановані заходи щодо запровадження інструментів моніторингу використання державної допомоги, підвищення прозорості діяльності АМКУ, розробки широкомасштабної комплексної програми підвищення  ефективності конкурентного законодавства та конкурентної політики.

         Юлія Гончарова – заступник начальника управління Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції підкреслила необхідність налагодження більш дієвого діалогу між професійною громадськістю та органами влади на всіх рівнях. Закликала до спільної роботи над формуванням пропозицій для відновлення довіри між громадськістю та державою.

Представники робочої групи 3  взяли активну участь в обговореннях в усіх сесіях Асамблеї з пропозиціями, які можливо розподілити у такі три  складові:

1. Пропозиції щодо конкретних заходів (підготовка аналітичних матеріалів, проведення круглих столів, конференцій, дискусій, опитувань та фокус груп серед ключових стейкхолдерів) за тематичними пріоритетами та завданнями, які визначені учасниками робочої групи на 2017 рік.


2. Пропозиції щодо розбудови інституційної спроможності РГ3 та платформи в цілому.  Організації  громадянського суспільства (зокрема ті, які представлені в складі робочої групи 3 УС ПГС та їх партнери) мають експертизу та підтримку з боку своїх членів (див. рис. 1), що покриває велику кількість тематичних напрямів, які мають бути розроблені в межах імплементації Угоди про асоціацію. Але критичним для ефективного діалогу з владою є впорядкування роботи експертів у частині залучення їх до аналізу державних політик та програм, проектування реформ та розробки законопроектів, комунікації змін неможливе без використання сучасних, в тому числі і таких, що базуються на ІКТ, інструментів та методів.

 


Перш за все мова йде про інструменти управління знаннями і використання  хмарних технологій, які група запропонувала впровадити в діяльність платформи. Про це в своєму виступі говорив Олексій Сініцин (ГО «Філософія серця»).

 

   

3. Пропозиції в межах обговорення під час панельної дискусії «Виконання угоди про ПВЗВТ: оцінка першого року».

         Була запропонована методологія дослідження для підготовки доповіді для Платформи громадянського суспільства за даною тематикою, яку презентувала Наталія Гаращенко ГО «Клуб економістів»). Робоча група вважає за доцільне  визначити тематичними межами дослідження питання, що входять до комплексної програми адаптації регуляторних норм у сферах, пов'язаних з торгівлею, до відповідних стандартів ЄС, але під кутом зору залучення та впливу громадянського суспільства (а також інших суміжних інституцій, про які йде мова у Дорожній карті щодо залучення громадянського суспільства України в процеси інтеграції з ЄС, зокрема щодо пріоритету 8 – сприяння економічному розвиткові та внеску щодо імплементації ПВЗВТ).

 

 
 


          При цьому особливу увагу буде приділено аналізу Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (санітарні та фітосанітарні заходи), стратегії розвитку малого та середнього підприємництва, законодавству в області техрегулювання. Тетяна Васильківськ,  голова правління ГО «Всеукраїнське Братство Бджолярів України»  навела аргументи щодо акцентування саме на цій проблематиці. Вона наголосила на повільному процесі гармонізації стандартів і прийняття відповідних нормативних документів, що шкодить внутрішньому ринку і не сприяє зростанню експортного потенціалу аграрного сектору, зокрема тваринництва. Однією з завад було названо  підпорядкування Державної служби з питань безпечності  харчових продуктів та захисту споживачів Міністерству аграрної політики та продовольства України.  

        

 

         Адаптація Україною національної системи технічного регулювання до правил ЄС -  це ключовий елемент Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, адже має на меті розв‘язання низки проблем, пов'язаних з виходом на європейські та світові ринки товарів і послуг українських виробників, оскільки головними перешкодами у торгівлі з ЄС є не імпортні тарифи, а технічні бар'єри -   невідповідність вимог щодо   безпечності та якості українських товарів та послуг таким у ЄС. На жаль,  технічне регулювання далеке від  наближення до  європейських практик. Для того, щоб зрушити це питання, необхідно  залучати вітчизняних галузевих експертів, які мають глибокі знання національної специфіки за даною проблематикою до нормотворчої діяльності, розробки проектів законів, постанов, регламентів і т.п., що дозволить пришвидшити   імплементацію ПВЗВТ. 

         Марина Козловська (ГС «Інноваційна Орхурська мережа територіальних громад»)  наголосила на важливості моніторингу дотримання графіків імплементації в розрізі окремих секторів економіки та обґрунтувала  необхідність проведення дослідження проблемних, невирішених питань, які не покриті заходами та діями Верховної Ради, центральних органів виконавчої влади, саморегулівних організацій   учасників ринку, але є зобов’язаннями України в рамках імплементації Угоди про асоціацію.

         Сергій Щербина, керівник освітніх проектів ГО «Аграрний розвиток та сільські інновації» акцентував увагу на законодавчому забезпеченні реформування у сфері конкуренції.

         Любов Нестиренко, радник з правових питань офісу президента Торгово-промислової палати України,  презентувала плани щодо проведення опитування з метою визначення  впливу  заходів з імплементації Угоди про асоціацію Україна – ЄС на бізнес – спільноту  та їх оцінку рівня залученості бізнес-асоціацій та організацій громадянського суспільства до діалогу в даному процесі.  

        

Під час панельної дискусії присутні також вказували на  важливість охоплення  проблематики розвитку сільського господарства та сільських територій,   належного  опрацювання питань земельної реформи,     біобезпеки, правильного унормування функцій державного контролю  тощо.

         Було наголошено на потребах взаємодії  робочих груп   УС ПГС між собою  (особливо  першої, другої та третьої)  та з  Національною платформою Форуму громадянського суспільства Східного партнерства   за напрямами належного урядування при втіленні ПВЗВТ – Стратегії реформи державної служби та місцевого самоврядування.

http://economists.org.ua/admin/news/new